Hlavní menu

Úsporný zdícím systém s vnitřním zateplením BEST-UNIKA a Betong® sipka

Vnitřní zateplení staveb je nejvíce oblíben a rozšířen ve vyspělých státech jako Francie či Belgie pod názvem Doublage. Celkově je ve Francii ročně aplikováno přibližně 30 milionů metrů čtverečních vnitřního zateplení a to v kombinaci s nosnými stěnami ze skořepinových zdících betonových tvárnic. Tento systém stavění umožňuje jednoduše tepelně izolovat důležité detaily a tak významně omezit vliv tepelných mostů.

Hlavní výhodou systému vnitřního zateplení je vysoká úspora nákladů na vytápění, popř.klimatizaci, montáž systému nevyžaduje stavbu lešení, zateplené stěny nejsou citlivé na poškození, sníží se tloušťka a hmotnost stěn, není nutno používat kotvení hmoždinkami, je odstraněna ztráta na akumulaci a jde o rychlý zátop v případě proluky ve vytápění.

Naše společnost se dlouhodobě zabývá výstavbou rodinných domků v systému betonových skořepinových tvárnic a vnitřního zateplovacího systému. Má s tímto systémem, formou realizovaných staveb, velmi mnoho zkušeností. Dotvořili jsme všechny detaily tak, aby byly eliminovány veškeré tepelné mosty na konstrukci. Současně jsme dotvořili vlastní rodinné domy modulově tak, aby systém při výstavbě hrubé stavby byl bezodpadový. Nejsme dalece od pravdy, že v české republice jsme postavili nejvíce rodinných domků s vnitřním zateplením za použití betonových skořepinových tvárnic. Doposud nepublikované detaily stavebně konstrukčních řešení jsou našim duševním majetkem. Jde o napojení obvodových a vnitřních stěn na stropní konstrukci, vyřešení detailů vetknutých statických konstrukcí v souvislosti s obvodovým vnitřním zateplením, vyřešení vnitřních rozvodů energií, vyřešení tepelných mostů ve styku stěna podlaha u obvodových stěn apod. Jsme současně autoři vyřešení požárních stěn s vysokou požární odolností u betonové zdící skořepinové tvárnice.

Pokud budeme polemizovat o nízkoenergetičnosti našich rodinných domků s vnitřním zateplovacím systémem, nelze vycházet jen ze všeobecného požadavku na měrnou potřebu tepla vytápěné plochy za rok, kterou počítáme dle normových kriterií. Je třeba si uvědomit, že výrazným odstraněním akumulace je možno aplikovat režim vytápění tak, že v době zaměstnání, návštěvy školy příp. spánku neboli v době, kdy se v domku nikdo nezdržuje, se prostě a jednoduše netopí.

 

Těsně před příchodem prvního obyvatele domu a nebo nad ránem se zatápí. Tepelná pohoda vzniká v průběhu jedné hodiny. Zkušenosti s výstavbou jsou takové, že pokles teploty, v době kdy se netopí, není významný a tudíž zvýšení vnitřní teploty o 3-4 C° není žádný problém. Jde o to, použít vhodný topný systém s dobrou regulací. Tímto způsobem se zlepšují ukazatele na roční potřebu energie na vytápění aniž by bylo nutno použít další spořící systémy (tepelná čerpadla, solární systémy, rekuperační jednotky apod.) Je totiž velmi obtížné posoudit rentabilitu domu , který obsahuje všechny dostupné systémy k dosažení snížení energetické náročnosti, v případě, že není možné odhadnout tempo růstu ceny energie v budoucnosti. Nelze proto jednoznačně určit dobu návratnosti vyšší investice do dalších technologií. Naše řešení je cestou jak dosáhnout výrazné úspory energií na vytápění bez navýšení vstupní investice.

Cena betonové skořepinové zdící tvárnice není tak výrazně závislá na zvyšování cen energií, neboť na její výrobu není zapotřebí teplota na vypalování jako je tomu např. u klasické cihlářské výroby. Beton, za pomocí vibračního vysokotlakého lisu, má v mnohem menší tloušťce výrazně vyšší pevnost v tlaku než ostatní zdící materiály. Skutečností pak je, že celková tloušťka obvodové konstrukce ve standardním provedení je 320mm. Výsledkem této tloušťky stěny je, že na stejné zastavěné ploše dosáhneme vyšší úžitnou plochu pro bydlení.

Pokud jste se rozhodli pro tento zdící systém, tak neváhejte a kontaktujte nás.

 

pixel (1K) telefon (24K)
2022 © PS BAU, s.r.o. Google+