Hlavní menu

FAQ - často kladené otázky  sipka

Co všechno cena obsahuje?

V ceně je zahrnuto:

 • úvodní konzultace před podpisem SoD
 • příprava zakázky
 • prohlídka staveniště
 • výškopisné zaměření staveniště pro potřeby projektu
 • zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby
 • projednání se správci inženýrských sítí
 • obstarání radonového průzkumu
 • ohlášení stavby
 • vytýčení stavby
 • vlastní stavba
 • dokumentace skutečného provedení (stavební část)
 • příprava podkladů pro kolaudační souhlas
 • žádost o kolaudační souhlas
 • účast při kolaudaci
(cena neobsahuje zařízení interiéru-kuchyň, nábytek apod. a uvádí se v nabídkovém katalogu bez DPH)


Jak dlouho trvá celý proces výstavby?

 • přípravné konzultace a návrh SoD cca 14 dnů
 • zpracování projektové dokumentace pro projednání se správci sítí a ostatními účastníky výstavby cca 30 dnů
 • projednání se správci sítí a ostatními účastníky výstavby 30-60dnů
 • zapracování připomínek z projednání do projektové dokumentace cca 14 dnů
 • obstarání souhlasu s ohlášením stavby cca 30 dnů+15 dnů nabytí právní moci
 • vlastní výstavba RD cca 6 měsíců, přes zimní období se obvykle nestaví


Poskytujete hypoteční úvěr na stavbu?

Naše společnost neposkytuje hypoteční úvěry. Ve většině případů je však náš obchodní zástupce současně prostředníkem mezi hypoteční bankou a Vámi.

Máte někde vystaven Váš rodinný dům?

Stavíme několik typů vlastních rodinných domů, na které máme autorská práva. S některými zákazníky máme u jednotlivých domů v jednotlivých regionech sjednanou případnou prohlídku (jen pro vážné zájemce). Adresy zákazníků, kteří již s námi dům postavili a dům obývají, neposkytujeme. Lze využít návštěvu našeho vzorového domu řady 5B, který můžete navštívim v místě naší provozovny ve Veselí nad Moravou.

Máme zájem o osobní schůzku, musíme za Vámi do Veselí nad Moravou?

Nemusíte, můžete využít návštěvy kterékoliv konzultační kanceláře ve Vašem regionu, kam za Vámi rádi osobně přijedeme.

Je součástí dodávky stavby rozpočet?

Stavební rozpočet jednotlivých stavebních dílů a položek není součástí dodávky stavby. Cena uváděná v našem ceníku je konečná a nelze ve standardním provedení cenu měnit. Pro potřeby hypoteční banky dodáváme na žádost rekapitulaci jednotlivých stavebních dílů s uvedením jejich současné rozpracovanosti.

Navyšuje se cena u zrcadlového provedení?

Cena díla za zrcadlové provedení stavby se nenavyšuje. Navýšení se provádí obvykle jen u svažitých pozemků, neobvyklého způsobu zakládání a pokud je radonové riziko jiné než nízké.

Navyšuje se cena v průběhu stavby?

Pokud sami cenu nenavýšíte jiným použitým standardem pak je cena konečná.

Zvýší se cena díla při nějaké úpravě?

Pokud se posune nenosná příčka, okenní nebo dveřní otvor např.o 20cm doprava nebo doleva, cena zůstává stejná pokud Váš požadavek nebyl vznesen po provedení této stěny nebo otvoru. Pokud nezměníte standardní provedení je cena stejná, pokud zvolíte jiný druh např, obkladů, dlažeb apod. pak je buď přípočet nebo odpočet z ceny.

Co obsahuje standardní provedení RD?

Na vyžádání Vám rádi zašleme podrobný popis standardního provedení Vámi vybraného domu. Kontaktujte nás!

Co lze při výstavbě RD zaměnit a kdy na tuto skutečnost upozornit?

Na vyžádání. Kontaktujte nás!

Ce je to nízkonákladový a nízkoenergetický dům?

Náklady na výstavbu se neustále zvyšují a tento vývoj určují především výrobci stavebních materiálů. Systém výstavby, ve kterém staví naše společnost, patří k nízkonákladovému což je dáno porovnáním s jinými stavebními systémy. Při porovnání cen však je nutno porovnávat porovnatelné. Nelze např.porovnávat cenu s DPH a bez DPH. Nutno porovnávat standard vybavení a taky to co všechno cena na klíč obsahuje. Díky tomu, že naše společnost je spíše inženýrskou organizací, má vlastní projekci, technické dozory a zásobování, obsahuje cena za dodávku i veškeré činnosti související s projektovou dokumentací a inženýrskou činností.
Hodnocení nízkoenergetičnosti rodinného domu je v současné době spíše nejednotné a to ve vztahu k platným vyhláškám a platným ČSN. Nízkoenergetický dům je obvykle dům jehož měrná potřeba tepla (kWh/m2 vytápěné plochy objektu za rok je menší nebo rovno 50.
V našem standardním provedení je tepelný odpor stěny R=5,136m2K/W, střechy R=5,25m2K/W, podlahy R=1,6m2K/W. Pro dosažení dalšího stupně nízkoenergetičnosti, případně pasivnosti RD je nutno instalovat další prvky, (sluneční kolektory, rekuperační jednotky, tepelná čerpadla apod.) které mají v současnosti dle našeho názoru výšší pořizovací náklady než je jejich návratnost.

 

pixel (1K) telefon (24K)
2021 © PS BAU, s.r.o. Google+