Hlavní menu

NEWSLETTER PS BAU  sipka

Daň z přidané hodnoty ve stavebnictví od 1.1.2013


Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás tou to cestou upozornil na několik důležitých změn, týkajících se zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty.

Poslanecká sněmovna podpořila vládní návrh zvyšující daňové zatížení. Má dopady nejenom na sazby DPH, ale zároveň přeřazuje některé zboží do základní sazby daně. Dopady bude mít na zvýšení odvodové zátěže fyzických osob s vyššími příjmy. Po delší době nejistot schválila Poslanecká sněmovna tzv. stabilizační balíček, kterým podmiňovala vláda schválení státního rozpočtu na příští rok. Pokud návrh podpoří i Senát, popř. poslanci budou schopni přehlasovat jeho odmítavé stanovisko, dojde od roku 2013 ve stavebnictví k následujícím změnám:


DPH ve stavebnictví od 1.1.2013

Sazby se mají zvýšit na 15 % a 21 % pro 2013 až 2015, od 2016 má být platná jednotná sazba 17,5 %.

Daň z převodu nemovitostí

Dochází ke zvýšení sazby daně z 3 % na 4 %.


Přejeme Vám spoustu užitečných informací při pročítání našich www.psbau.cz


Pavel Slováček
obchodní manažer

Daň z přidané hodnoty DPH - vysvětlení

Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká Univerzální daň. Princip této daně je v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. Naopak odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu dodavateli-plátci zaplatil.

Princip daně z přidané hodnoty spočívá v odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena zboží u něho zvýší (kolik k hodnotě přidá). Subjekt platí dodavatelům cenu včetně této daně a sám dostává zaplaceno za zboží včetně této daně. Do státního rozpočtu pak odvede rozdíl mezi obdrženou a zaplacenou daní, případně mu může daň být vrácena.

Plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH. V Česku se plátcem musí povinně stát subjekt, jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. Přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů po skončení termínu, v němž subjekt překročil stanovený limit a plátcem se stává prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročil stanovený obrat. Pokud to neudělá, je mu finanční úřad ze zákona povinný udělit pokutu 10 % ze všech příjmů za období, v němž měl být plátcem daně a nebyl. Od 1. 1. 2010 se plátcem DPH stává každý český podnikatel, který poskytne nebo přijme službu od podnikatele registrovaného k DPH v jiném státu EU. Tedy bez ohledu na výšku obratu (od 1 Kč).

Poplatník DPH - daňový subjekt, který ze zákona hradí daň z předmětu svého zdanění.

Historie české sazby DPH
1.1.1993 - 31.12.1994 (základní sazba 23%, snížená sazba 5%), 1.1.1993 - 31.12.1994 (základní sazba 22%, snížená sazba 5%), 1.5.2004 - 31.12.2007 (základní sazba 19%, snížená sazba 5%), 1.1.2008 - 31.12.2009 (základní sazba 19%, snížená sazba 9%), 1.1.2010 - 31.12.2011 (základní sazba 20%, snížená sazba 10%), 1.1.2012 - (základní sazba 20%, snížená sazba 14%).

Plánovaná budoucnost české sazby DPH
1.1.2013 - Sazby se mají zvýšit na 15 % a 21 % pro 2013 až 2015, od 2016 má být platná jednotná sazba 17,5 %. 

pixel (1K) telefon (24K)
2022 © PS BAU, s.r.o. Google+