Hlavní menu

Napsali o nás  sipka

obalka

Dům a zahrada - 11/2010

Postavit dům, zasadit strom

NAVŠTÍVENÝ DŮM SICE MŮŽETE NALÉZT V KATA- LOGU SPOLEČNOSTI PS BAU, ALE PŮVODNÍ PROJEKT NAVRHL PODLE SVÝCH PŘEDSTAV SÁM MAJITEL, VE SPOLUPRÁCI S OTCEM. OCEŇUJE, ŽE ŽIJE V DOMĚ SE ZAHRADOU VYTVOŘENÝCH POD- LE JEHO POŽADAVKŮ NA BYDLENÍ, ALE ZÁROVEŇ SE DOMNÍVÁ, ŽE MŮŽE BÝT INSPIRACÍ PRO OSTATNÍ.

Text Monika Smékalová, foto Martin Zeman

Dům stavěl majitel společně se svým otcem.

Majitel v podstatě neuvažoval o jiném bydlení než v domě se zahradou. Vyrůstal v rodinném domě rodičů, předtím krátce jako malý kluk v malém činžovním bytě. Tento typ bydlení ho podle jeho vlastních slov příliš neoslovil. Sám vysvětluje, co ho na rodinném domě přitahuje: „Jsem společensky založený, mám hodně přátel a kamarádů a také celou řadu koníčků, které samy o sobě zaberou hodně místa a jsou náročné na finance i čas. Pokud bych bydlel v obytném domě, těžko bych je mohl realizovat. Druhý úhel pohledu, proč jsem se rozhodl pro bydlení v rodinném domě, je i to, že jsem technicky stavebně založený, můj otec je stavební inženýr, já jsem vystudoval stavební průmyslovku ve Zlíně a následně úspěšně dokončil vysokoškolská studia. Také mé zaměstnání je zaměřeno na stavebnictví, a stalo se tak místem realizace mých snů."

Předstupněm vlastního domu byla rekonstrukce půdy v domě prarodičů, kde si náš hostitel vyzkoušel samostatné bydlení a jeho zařizování. Zde také snil o ideálním místě pro svůj vlastní dům: „O pozemku pro stavbu rodinného bydlení jsem měl vždy svoji představu. Zcela jednoduše řečeno to měl být pozemek nejlépe v krásném prostředí blízko lesa, kde je klid, zurčí potůček, dýchá na mne čerstvý vzduch a nikdo mne neruší. Postupně jsem musel tyto představy korigovat, když jsem zjišťoval, jak to vlastně se stavebními pozemky ve skutečnosti je. Není snad ani problém získat pozemek někde na samotě u lesa, ale pak je problém, kde postavit elektrárnu pro výrobu elektřiny, čistírnu pro vyčistění odpadu z domku a kde získat pitnou vodu." Svou roli samozřejmě hrály i finance, a tak místo snů nastoupila realita, která ovšem není vůbec špatná. Zahrada náležící k domu prarodičů byla dostatečně velká, aby umožnila oddělení její části pro výstavbu nového domu. „Nakonec jsem získal pozemek o dostatečné rozloze jak pro výstavbu vlastního domku, tak i pro okrasnou zahradu a sportovní využití. K přednosti patří i jeho umístění v dosahu ostatního zázemí a aktivit města," popisuje majitel.

Výhody vnitřního zateplení

Volba stavební technologie byla celkem jednoznačná, protože náš hostitel a jeho otec pracují ve společnosti, která se věnuje projektování a výstavbě domů v systému betonových skořepinových tvárnic s vnitřním zateplením. Majitel domu upřesňuje: „Zabývám se tím profesionálně. Kdybych se o vnitřním zateplovacím systému a jeho výhodách — především úsporách na provoz — neměl možnost přesvědčit se na vlastní kůži, nedokázal bych jej seriózně nabízet. Když jej nabízím lidem, tak skutečně vím, o čem mluvím."

A jaké jsou tedy výhody vnitřního zateplení? „Dodatečné zateplování budov se provádí zásadně zvenčí už z toho důvodu, že pokud bychom měli ošetřit veškeré technické detaily vnitřního způsobu zateplení, pak by bylo nutné všechny obyvatele bytů někam vystěhovat. A to není možné. U novostaveb, kde ještě nikdo nebydlí a za použití vhodného konstrukčního systému, lze však s velkou výhodou použít zateplení budovy zevnitř. Výhody jsou nesporné a kdo to jednou vyzkoušel, nemá s ničím žádný problém. Rychlý zátop bez akumulace, bez rosného bodu a plísní, dokonalá tepelná pohoda jak v horkých letních dnech, tak i v zimě. Nízké náklady na vytápění, nízké náklady na pořízení. Provádí se bez nákladného lešení, fasáda je tvrdá, a tedy dostatečně odolná proti poškození, u venkovního zateplení bývá často hnízdem ptáků, hlodavců a je snadno zranitelná na propíchnutí, protlačení a podobně. Jednoduché provádění vnitřních rozvodů technického zařízení, snadné dosažení vysokých hodnot tepelného odporu a prostupu tepla a jiná další pozitiva jsou jen malým zlomkem všech výhod tohoto systému."

Problémy byly, ale...

Vraťme se zpátky k naší návštěvě. Jak probíhalo projektování a stavba domu? „Původně, podle již zpracovaných studií, jsem měl stavět řadový dům se stavební čárou přímo v ose plotu, což bylo pro mne nepřijatelné. Díky tomu, že jsem dokázal pružně reagovat, zpracovat sám vlastní návrh umístění a případné umístění i budoucí sousední zástavby, podařilo se mi přesvědčit i příslušné úředníky stavebního úřadu pro můj záměr. Blízkost kolejové dopravy jsem vyřešil hlukovou stěnou, která tvoří současně i přední oplocení a zajišťuje mi dostatečně soukromí a bezpečnost. Zbytek hluku od blízké komunikace jsem řešil pomocí determálních trojskel v otvorových obvodových prvcích."

Samotná příprava, tedy projektová dokumentace a stavební řízení trvalo rok, také kvůli problémům na příslušném stavebním úřadě, když majitel musel vyjednat umístění domu s ohledem na stavební čáru. Samotná výstavba tohoto typu rodinného domu není až tak časově náročná, běžně se staví asi půl roku. V našem případě se majitel rozhodl využít znalostí a zkušeností svých i svého tatínka a některé práce prováděl sám (dvojgaráž, oplocení a podobně).

Zahrada a jezírko

obalka

Dům získal stavební povolení v roce 2006, kolaudován byl v roce 2008 (majitel podotýká, že bez jakýchkoliv nedodělků), nyní v něm bydlí dva roky. V průběhu stavby došlo i ke změnám v jeho soukromém životě. Projekt připravoval svobodný mládenc, nyní již v domě žije manželský pár. Z hlediska prostoru je ovšem dům dostatečně velký i pro případné rozrůstání rodiny. Paní domu se již podílela na návrhu interiéru. Některé vybavení si manželé nechali vyrobit na zakázku — kuchyni, ložnicovou skříňku, koupelnový nábytek, šatny a skříňku v obývacím pokoji. Ostatní nábytek byl zakoupen v dostupných obchodech.

Prostředí, v němž žije, je pro našeho hostitele podstatné. Proto hodně času a energie věnoval zahradě: „Základní koncept rozmístění jednotlivých prvků a staveb navrhl otec, já jsem vybíral konkrétní rostliny pro osázení i s ohledem na alergeny. Původní zahrada byla ovocným sadem a bylo nutno respektovat i moji babičku, kterou k zahradě pojil dlouholetý vztah. Nebylo možné všechny stromy ihned vykácet, ale naopak, ty které bylo možno zachovat a nebránily výrazně stavbě, byly zachovány. Vlastní výsadbu jsme zadali zahradníkům, jezírko jsme stavěli sami a jeho dokončení provedla firma společně se závlahovým systémem."

Tvůrcem vlastního životního prostoru

obalka

Na závěr jsme se zeptali, s čím je majitel ve svém domě nejvíc spokojený a čeho si cení: „Rodinný dům je společným dílem mým a mého otce. Měli jsme dostatek času na to, abychom v projektu doladili vše potřebné a v průběhu stavby ještě zvládli koordinovat drobnosti. Oba jsme profesí stavaři, a tudíž nám nedělá problém se orientovat nad půdorysem domu a představit si jej v reálu. Z tohoto pohledu zatím není na domku co měnit. Drobnosti v interiéru považuji za zcela obvyklé, počítám ještě s některou změnou barevných odstínů stěn, případně doladění některých nábytkových prvků. Jde ale o vývoj spojený s věkem, zkušenostmi, a tedy se týká téměř každého, kdo staví, a není neobvyklý. Při pohledu z jídelny na krásnou zahradu mne napadá, že jsem mohl provést pevné zasklení v jídelně jako zasouvací či skládací, při rozhodování však v nemalé míře hrají roli i finance. Jsem rád, že jsem spoluautorem vlastního bydlení a že jsem si mohl své bydlení přizpůsobit svým požadavkům. Cením si tedy toho, že bydlím v prostředí, na kterém jsem se výraznou měrou podílel, cením si toho, že můj dům je opravdu nízkoenergetický a nízkonákladový, cením si toho, že jsem si jej dotvořil se svou manželkou k obrazu svému."

 Atlas ukázkových RD a bytů - 2011

obalka

PS BAU, s.r.o. - referenční dům

Přízemní referenční dům typu bungalov je obydlený. Dispozice obsahuje vedle vstupního zádveří a chodby dva pokoje, kuchyni a jídelnu, obývací pokoj, místnost pro domácí práce, samostatné koupelny dětí a rodičů, ložnice a dvě šatny.

Dům je postaven v systému betonových skořepinových tvárnic s vnitřním zateplením. Stěny jsou opatřeny zateplovacím komplexem o tl. 1b cm (R=6,38 m2K/W), na strop byl použit Rockmin o tl. 30 cm (R=7,89 m2K/W). Krov je ze dvou třetin příhradový střešní vazník a na zbývající části jsou krokve. Tímto způsobem bylo dosaženo rozdílných světlostí v místnostech. V obývacím pokoji a jídelně je to od 2,6 m do 3,8 m a v ostatních místnostech je světlost 2,5 m. Zastřešení krytinou KM Beta-Briliant doplňuje střešní oplechování Lindab. Otvorové prvky (okna, vstupní dveře) jsou v provedení HocoBauelemente se zasklením determálním trojsklem u=0,7 W/Km2 a keramickými parapety, vnitřní dveře jsou v provedení Sapeli.

Interiérové povrchy stěn a stropů jsou sádrokartonové, podlahy plovoucí, kobercové a z dlaždic. Venkovní fasáda Stomix je provedena jako drásaná o velikosti zrna 2 mm, vystupující šambrány okolo oken mají povrch roztíraný. Sokl je obložen cihelným páskem. Vytápění domu je podlahové, topné médium je elektro, kotel Porotherm. Jako alternativní zdroj tepla slouží kamna Jotul s napojením na komínové těleso. Ohřev vody je zajišťován ohřívačem Dražice o objemu 200 litrů. Dům je vybaven klimatizační jednotkou LG, která současně slouží i jako tepelné čerpadlo. Nechybí ani samostatně stojící garáž pro dvě osobní auta s ovladačem a elektropohonem vrat Hermann. Ke kvalitnímu bydlení přispívá i provedení venkovních a zahradních úprav s terasou, koupacím jezírkem a zahradním osvětlením. Prohlídka referenčního domu je určena jen pro vážné a smluvní obchodní zákazníky a provádí se po dohodě s firmou PS BAU, s.r.o. Více na našich webových stránkách.

 

pixel (1K) telefon (24K)
2020 © PS BAU, s.r.o. Google+