Hlavní menu

Betonové skořepinové tvárnice Betong®

Ekonomický a ekologický stavební systém. Zdicí betonové skořepinové tvárnice Betong® jsou jako jediné v ČR vyráběny dle originální francouzské receptury z drceného dolomitického vápence. Název zdicí betonové skořepinové tvárnice se již ve stavebnictví natolik vžil, že slovo betonové z názvu nelze vypustit, přestože ve skutečnosti se o obyčejný klasický studený beton nejedná (na rozdíl od klasického betonu nemají jemné kapiláry, které na sebe váží vodu). Díky přísně hlídané receptuře, čistému dolomitu, zcela novým formám Kobra a Adler, špičkové nejmodernější vibrolisové technologii, stejně tak jako díky našim dlouholetým zkušenostem a stálé spolupráci s odborníky ve stavebnictví, mají zdicí prvky Betong ® ojedinělé vlastnosti i strukturu, nesrovnatelné s jinými druhy stavebních materiálů. Skořepinové tvárnice Betong® nejsou dodatečně impregnovány žádnými neekologickými látkami. Čistý přírodní dolomitický vápenec v kombinaci s nejmodernější vibrolisovou technologií výroby je zárukou nadčasových vlastností tohoto stavebního materiálu pro několik generací, aniž by bylo třeba je jakýmkoli způsobem impregnovat a udržovat.

Be-Tong spol. s r.o. Hodonín »

Betonová skořepinová tvárnice Betong®

Kvalitativní rozdíly a přednosti  sipka

  • Při stejné zastavěné ploše, stejném koeficientu tepelné vodivosti obvodové stěny je užitková plocha objektu větší.
  • Tepelné mosty vlivem snížení izolace ve špaletě nevznikají. Okenní rám je součástí zateplení a rozdíl je znatelní pouze v jiném součiniteli tepelné vodivosti stěny a okenního rámu, což je však u obou systémů stejné.
  • U vnitřního zateplení nevzniká rosný bod a množství zkondenzované vody je tak nepatrné, že je na místě uvést, že není žádné. Např. při zateplení vrstvou PPS 14cm je Gk=0,0218 kgm2/rok, což je více než dvacetinásobně méně než ukládá norma ČSN (GkN=0,5 kgm2/rok). V domech s vnitřním zateplením nebyly zaznamenány nikdy plísně vzniklé z důvodu nevhodně řešeného rosného bodu. Zateplení o tloušťce větší než 50 mm se stává přirozenou parozábranou.
  • Při zátopu nepůsobí akumulace stěn, jde o okamžitý ohřev vnitřního prostoru. Při tomto způsobu zateplení je možné využívat i přerušované vytápění, tedy v době kdy v domě nikdo není, netopíme.
  • Vnitřní povrch stěn je vždy teplý a to i tehdy když se např. netopí. Přiložením vlastní ruky na stěnu odráží teplo vlastního těla a toto teplo neakumuluje.
  • Je zajištěna dokonalá ochrana vnějšího povrchu fasády proti poškození, jde o tvrdou omítku a betonovou tvárnici.
 

pixel (1K) telefon (24K)
2022 © PS BAU, s.r.o. Google+